Kuran-ı Kerim 114. Sure - Nas Suresi Türkçe Meali Oku

Kuran-ı Kerim 114. Sure - Nas Suresi Türkçe Meali Oku

Mekke’de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını, ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen nas kelimesinden almıştır. Bu, önceki Felak suresinin devamı mahiyetinde olup, Yüce Rabbimizin himayesini celbeden duayı öğretmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

1 – De ki: İnsanların Rabbine,

2 – İnsanların yegane Hükümdarına,

3 – İnsanların İlahına sığınırım:

4 – O sinsi şeytanın şerrinden

5 – O ki insanların kalplerine vesvese verir,

6 – O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da olur. [6,112]