Hz.İsa Öldümü Ölmedimi?

Hz.İsa Öldümü Ölmedimi?

Fikir kırıntıları makalelerimizin ilk konusu Hz.İsa Mesih’in ölüp ölmediği konusudur. Hz.İsa gökyüzüne yani Allah (C.C.) katına ölü olarakmı yoksa canlı olarakmı yükseltilmiştir. Bu konuda bize göre Kur’an-ı Kerim ayetler ile  yeterli derecede açıklama yapmıştır. Rivayet yada hadisler ile ayetlerde şifre aramaya, ayetlerin anlamlarını başka yönlere çekmeye çalışmaya gerek yoktur. Allah C.C. bizlere Kur’an-ın bir öğüt ve nasihat kitabı olduğunu belirtmektedir. (Bu (Kur’ân) insanlar için bir açıklama, Allah’dan gereğince korkanlar için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür. Al-i İmran Suresi 138. Ayet) Şurada bu olmuş idi, şu surede bu kelime şu kadar sayıda kullanılmıştı gibi Kur’an-ı Kerimi bir sır kitabı haline getirilmesine karşıyız. Allah C.C. insanlara anlamayacakları, anlayamayacakları şifreli öğüt ve nasihatı neden versin. O bize hak yolunu anlatmak geçmişte insanların yaptıkları yanlışları ve sonuçlarından nasihat almamız içindir.

Hz.İsa (A.S)’ın Gökyüzüne Yükseltilmeden Önce Ölüp Ölmediği İle İlgili Ayetler:

Ve: “Biz, Allah’ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa Suresi 147 ve 148. Ayetler

“Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”
Al-i İmran Suresi 55. Ayet

“(Ey Muhammed!) Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık (hiçbir beşere/insana, ebedilik/kalıcılık vermedik), sen ölürsün de onlar baki kalır mı?”
Enbiya Suresi 34.Ayet

Ayetleri okuduğumuzda Allah C.C. bu konudaki sözü şudur. Hz.İsa (A.S.)’ı o gün onu öldürmek isteyenler öldürmedi. Allah (C.C.) onu kendi katına yükseltti. Ancak Al-i İmran suresi 55. ayet tede belirtildiği gibi Allah (C.C.) Hz.İsa (A.S.)’ı vefat ettirerek kendi katıan yükseltmiştir. Yani Hz.İsa (A.S.) Allah (C.C.) katına yükseltilirken ölü idi. Bununda tastiği Enbiya suresi 34. ayettir. Bu ayette peygamber efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.) e senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık denmektedir. Hz.İsa (A.S.) bir melek, cin yada ilah olmadığına oda bir insan olduğuna göre.