Arapça Kutsal Bir Dilmidir, Türkçe Mealmi Arapça Kur'an-mı Okumalı

Arapça Kutsal Bir Dilmidir, Türkçe Mealmi Arapça Kur'an-mı Okumalı

Arapça Kutsal Bir Dilmidir, Türkçe Mealmi Arapça Kur’an-mı Okumalı?

Bugünkü fikir kırıntıları köşemizde insanımızın en büyük sıkıntı yaşadığı konuya değinmek istedik. Ne yazık ki günümüzde geçmişten gelen bir bilgi kirliliği mevcuttur. Allah C.C. ilk olarak “Oku” ayetini göndermiştir. Yani İkra Suresi 1.Ayet olan “Yaratan Rabbinin adı ile Oku” ayetidir. Evet ilk emir “Oku” dur. Etrafımızda sık sık duyarız. Hatta Cebrail A.S. ilk ayeti tebliği sırasında Peygamber efendimiz (S.A.V.) ben okuma bilmem dedi, Cebrail AS. tekrar oku dedi şeklinde. Bu rivayet kesinlikle doğrumudur orasını Allah C.C. bilir. Şayet bu rivayet doğru kabul edilirse ve günümüzde bize belletilmeye çalışılan bu manada yani sadece peygamber efendimize gelen “Oku” emri biz müslümanlara gelen bir emrin gözardı ettirilmesi olarak karşımıza çıkacaktır. Allah C.C. Kur’an-da biz müslümanlara “Oku” emrini vermiştir. Şayet Kur’an hazır bir kitap yada yazılı nüshalar olarak indirilmemiştir. Gönüller sultanı peygamber efendimizin kalbine vahyedilmiştir. Ortada yazılı bir metin yok ise, Cebrail AS. ilk gelen ayetleri bir çubuk ile toprağa yazıp bunu oku demeyeceğine göre “Oku” emri sadece peygamber efendimize (SAV) değil biz tüm inanlara gelmiştir. Evet Allah C.C. bize emrediyor. Okuyun “Yaratan Rabbinin adı ile Oku”.

Makalemize girişte Okuma konusunu işledik. Konu başlığı ile ilk paragrafın ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Ancak bunun nedenini alt satırlarda anlatmış olacağız. Allah C.C. bize ilk ayeti ile okumamızı yani Kur’an-ı okumamızı emretmekte. Ve yine pek çok ayette anlayabilesiniz diye biz size Kur’an-ı detaylıca açıkladık denmekte. Yani Allah C.C. bize anlamanız için Kur’an-ı detaylıca açıkladık okuyun anlayın öğüt alın demekte.

Peki şimdi geldik asıl konumuza Arapça kutsal bir dilmidir, Kur’an-ı mutlaka arapçamı okumamız gerekir. İnce ayrıntı buradadır. Peygamber efendimiz (SAV) araptır ve islamiyet Arap yarımadasına inmiştir. Yani arapça konuşulan bir kavme inmiştir. Allah C.C. Kur’an-da bunu belirtmiş anlayasınız diye size Kur’an-ı arapça indirdik demiştir.

Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur’an yaptık.” Zühruf  Suresi 3.Ayet

Yine Fussilet Suresi 44. Ayette bu konuda bir açıklama daha yapılmakta. Kur’an-ı sizin dilinizden başka dilde indirsek müşrikler anlamadıklarını söyleyip kabul etmeyecekleri belirtmekte.

Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).” Fussilet Suresi 44. Ayet

Bu ayetlerdende anlaşılacağı gibi Kur’an arapça kutsal bir dildir diye değil arapça konuşan arap kavmine indirildiği için arapçadır.  Peki biz arapça bilmiyorsak daha doğrusu surelerin ve ayetleri arapça olarak okuyabilirsiniz ama anlamlarını bilmiyorsak bize bir faydası olacakmıdır? Allah C.C. bize Kur’an-da ayetlerini detaylıca açıkladığını ve okuyup anlamamızı öğüt almamızı emrediyor ise. Anlamını bilmediğiniz sureyi yada ayeti okuyup bir öğüt alabilecekmiyiz?

Peki bu durumda ne yapmalıyız. Günümüzde pek çok kişi ve kuruma ait Kur’an-ı Kerim mealleri bulunmaktadır. Hatta ülkemizde nedense pek bilinmek istenmez ancak ilk Kur’an Meali Atatürk’ün emri ile Elmalılı Hamdi Yazır’a yaptırılmıştır. Şayet içeriği bilinmeyen bir Kur’an ile inanç yada maneviyat artmayacaktır. İnançlar ve maneviyat Kur’an-ı okuyup anladıktan sonra yükselecektir. Türkçe Meal okurken Allah C.C. bize emrettiklerini anlayıp öğütler almaya başlayacağız. Hatta ayetleri okudukça günümüzde bize islami kurallar diye yutturulan çoğu şeyin Kur’an-ı Kerim ve zıt olaylar olduğunu görüp anlayacağız. Örneğin Kur’an-da Allah C.C. bize Allah yeter diyin demekte, size Kur’an yeter ayetleri bulunmakta. Peki günümüzde durum nedir. Ülkemizin tanınmış cemaat liderleri ekranlarda yada sohbetlerinde biz olmadan cennete gidemezsiniz yolunuzu bulamazsınız masallarındalar. Peki Allah C.C. bize size Kur’an ve Allah yeter diyor ise bundan daha ilerisi varmıdır? Bunun için diyoruz ki mutlaka ama mutlaka elinizin altında bir Türkçe Meal olsun. Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığınında meali bulunmakta. Yazarları tanımıyor yada güvenmiyorsanız DİB meali alın. Okuyun. Allah C.C. bize ilk emrini yerine getirin. Kur’an-ı kendi dilinizde okuyup anlayın.

Bugünkü makalemize nokta koyarken. Şunuda belirtelim. Evet Kur’an Mealini okuyun. Ancak ibadetlerinizde kesinlikle Arapça kullanın. Sure ve ayetleri arapça olarak okuyun. Şayet Mealler çevrilirken %100 çevrim olmamaktadır. Hatta çoğu mealde anlam farklı olmasada içeriklerde kelimelerde fark olmaktadır. Onun için ibadetlerimizde Arapça kullanıp Kur’an-ı anlayıp öğüt almak için Meal okumalıyız.